+31 (0)183 – 626307 info@hollandquaestor.nl

Opleiding Trust Officer

Trust Officers hebben een grote verantwoordelijkheid. De totale klantbehandeling vereist juridische en fiscale deskundigheid en kennis van accounting. Vaak is deze kennis niet in een persoon verenigd. Bovendien wordt van Trust Officers ook kennis verwacht over risk en compliance, ethische kwesties en gedrag & cultuur.

Daarom is een opleiding waar alle disciplines aan de orde komen een must. De opleiding biedt de mogelijkheid verdieping te zoeken in je eigen discipline, en de andere disciplines op een stevig niveau te ontwikkelen.

Geaccrediteerde opleidingen:

1. Opleiding Trust Officer
Holland Quaestor in samenwerking met Law@Work B.V. en de Universiteit van Maastricht (Instituut voor Corporate Law, Governance and Innovation Policies)

Samen met je studiegenoten ga je in deze opleiding aan de slag om de verschillende thema’s beter te verkennen en je inzicht te vergroten in relatie tot de dagelijkse praktijk en de onderlinge communicatie met betrekking tot de klant. De opleiding speelt in op de actualiteit en de ontwikkelingen die op de Trustsector van invloed zijn.

Zes hoofdthema’s ondergebracht in twintig modules van elk vier uur behandelen de vereisten waaraan een gevolmachtigd Trust Officer dient te voldoen maar ook tot welke communicatie dit leidt tussen de verschillende disciplines. Houdt rekening met gemiddeld 3 uur voorbereidingstijd per studiebijeenkomst.

Je hebt een HBO opleiding en bent tenminste drie jaar werkzaam in de trustsector en hebt of krijgt binnenkort de bevoegdheid van gevolmachtigde.

Per hoofdthema leg je een tentamen af. De laatste toets van de opleiding is een mondeling examen (op zaterdag in Maastricht). Bij voldoende resultaat kun je jouw diploma in ontvangst nemen.

De opbouw van de opleiding:
1. Toezicht, integriteit en ethiek (3 dagdelen)
2. Accounting (3 dagdelen)
3. Fiscaliteit (4 dagdelen)
4. Ondernemingsrecht (4 dagdelen)
5. Contractenrecht (2 dagdelen)
6. Soft skills (2 dagdelen)
7. Casuïstiek (2 dagdelen)

Aantal deelnemers is minimaal 20 en maximaal 30 personen.

Klik hier voor meer informatie.

2. Mastertraject Beroepsopleiding Trust Officer | Licent Academy
Holland Quaestor heeft accreditatie verleend aan bovenstaand mastertraject van Licent Academy. Na het volgen van het gehele traject kent Holland Quaestor hier 32 PE-punten aan toe. Klik hier voor meer informatie.