085 - 0240 058 info@hollandquaestor.nl

Transparantie over UBO vraagt méér dan gemakzucht

Momenteel gaat er in Nederland veel aandacht naar voorkoming en bestrijding van witwassen, aanpak van belastingontduiking en het tegengaan van belastingontwijking. Bij de aanpak van witwassen is transparantie vangroot belang. Bijvoorbeeld wie een uiteindelijk...