+31 (0)183 – 626307 info@hollandquaestor.nl

Opleiding Certified Compliance Officer

Medewerkers die werkzaam zijn als Compliance Officer bij een trustkantoor dienen een Holland Quaestor opleiding tot Compliance Officer te volgen en daarbij behorende diploma te behalen.

Per 1 januari 2015 dient ieder trustkantoor over tenminste één gecertificeerd Compliance Officer te beschikken. Dit mag ook een externe Compliance Officer zijn, echter deze persoon dient voldoende gekwalificeerd te zijn, zulks ter beoordeling van de Holland Quaestor Commissie Ontwikkeling & Opleiding.

Permanente Educatie verplichting: 16 PE-punten per jaar

Compliance opleidingen

De voor de praktijkbeoefening in de trust van toepassing bevonden Compliance opleidingen voor 2017 zijn:

NCI | Leergang Compliance Officer

VU | Executive Compliance & Integrity Manager

NIBE SVV | Praktijkgerichte en Innovatieve Leergang Compliance Officer