085 - 0240 058 info@hollandquaestor.nl

Opleiding en richtlijn Trust Officer

Trust Officers hebben een grote verantwoordelijkheid. De totale klantbehandeling vereist juridische, fiscale en accountancy deskundigheid en kennis. Bovendien wordt steeds meer kennis verwacht van risk & compliance, ethiek & gedrag & cultuur. Daarom is een opleiding waar alle disciplines aan de orde komen een must. Een master opleiding biedt je de mogelijkheid verdieping te zoeken in je eigen discipline, en de andere disciplines op een stevig niveau te ontwikkelen.

Opleidingen Trust Officer

 

1. Basisopleiding Trust Officer

Holland Quaestor heeft van de volgende opleiders de Basisopleiding (BOTO) 1 en BOTO 2 erkend:

Basisopleiding Trust Officer (BOTO) 1 – Academy Booij Bikkers. Deze opleiding kent een open inschrijving en is ook ‘incompany’ beschikbaar. Klik hier voor meer informatie.

Basisopleiding Trust Officer (BOTO) 2 – Academy Booij Bikkers. Klik hier voor meer informatie.

Basisopleiding Trust Officer (BOTO) 1 – Licent – Trustacademy. Klik hier voor meer informatie:

Basisopleiding Trust Officer (BOTO) 2 – Licent – Trustacademy. Klik hier voor meer informatie.

2. Master opleiding Trust Officer:

Holland Quaestor in samenwerking met Law@Work B.V. en de Universiteit van Maastricht (Instituut voor Corporate Law, Governance and Innovation Policies) hebben in 2016 het initiatief genomen deze opleiding in de markt te zetten. Inmiddels heeft de opleiding zich ontwikkeld tot een volwaardige opleiding en start in september 2020 alweer de 5e lichting.

De examencommissie bestaat uit meerdere hoogleraren van verschillende universiteiten in Nederland, waardoor we garant staan voor een hoge kwaliteit van de opleiding.

Samen met je studiegenoten ga je in deze opleiding aan de slag om de verschillende thema’s beter te verkennen en je inzicht te vergroten in relatie tot de dagelijkse praktijk.

De opleiding speelt in op de actualiteit en de ontwikkelingen die op de Trustsector van invloed zijn.

De richtlijnen die Holland Quaestor de afgelopen paar jaar heeft gepubliceerd zijn geïntegreerd in de stof die wordt aangeboden.

Zes hoofdthema’s ondergebracht in twintig modules behandelen de vereisten waaraan een gevolmachtigd Trust Officer dient te voldoen maar ook tot welke communicatie dit leidt tussen de verschillende disciplines. 70% van de modules is online, 30% vindt plaats in fysieke bijeenkomsten.

Houd rekening met gemiddeld drie uur voorbereidingstijd per studiebijeenkomst.

Je hebt een HBO opleiding en bent tenminste drie jaar werkzaam in de trustsector en hebt of krijgt binnenkort de bevoegdheid van gevolmachtigde. Ter afsluiting is er een examendag (op zaterdag in Amsterdam), met schriftelijke /meerkeuzevragen en een mondeling examen. Aansluitend is de uitreiking van de certificaten voor de deelnemers die voor het examen zijn geslaagd.

Aantal deelnemers is minimaal 20 en maximaal 30 personen.

Na het volgen van het gehele traject kent Holland Quaestor hier 80 PE-punten aan toe. Locatie: BCN in Amsterdam Zuid-Oost.

Prijs: € 3.995,- per deelnemer.

Voor het inschrijfformulier en meer inhoudelijke informatie:

– Klik hier voor de Nederlandse versie

– Klik hier voor de Engelse versie

 

Voor het cursusjaar september 2020 t/m juni 2021 zijn nu de volgende data bekend:

Donderdag 
16.30-21.00

(diner break 18.30-19.00)

Opleiding Trust officer 2020/2021
 
10 september, online Contract law Mr. C.R. Christiaans Contract law I
24 september, online Contract law Mr. C.R. Christiaans Contract law II
8 oktober, fysiek Soft skills Mr. drs. M.G.J. ter Huurne Soft skills
29 oktober, fysiek Soft skills Mr. drs. M.G.J. ter Huurne Soft skills
12 november, online accounting E.H. Horlings RA Reading balance sheets
26 november, online accounting E.H. Horlings RA Reading balance sheets
3 december, online accounting E.H. Horlings RA Directors liability
17 december, fysiek Supervision and ethics A. Sonneville RA Supervison on trust offices
7 januari, fysiek Supervision and ethics A. Sonneville RA Ethics and trust offices
21 januari, fysiek Supervision and ethics A. Sonneville RA Supervison on trust offices
11 februari, online Tax Mr. P. Kraan Direct taxes
4 maart, online Tax Mr. P. Kraan + M. Tausk Formal tax law
11 maart, online Tax Mr. P. Kraan Tax and regulatory aspects for funds
25 maart, online Tax Mr. dr. R.A. Wolf Indirect taxes
1 april, online Company law Mr. R. Huijs Company law
15 april, online Company law Mr. R. Huijs Company law
29 april, online Company law Prof. dr. M. Olaerts Internal relationships
20 mei, online Company law Prof. dr. M. Olaerts Directors liability
3 juni, online Conduct and ethical standards Mr. dr. J.A. van der Weide
IPR and company law
10 juni, fysiek

Fiscal Integraty directive
Proefexamen

E. Goderie
Prof. mr Edwin van Wechem

***Zaterdag 19 juni 2021 examens op dezelfde locatie.

 

3. Overige mastertrajecten opleiding Trust Officer 

Masteropleiding Certified Trustofficer  van PAO Leiden.