085 - 0240 058 info@hollandquaestor.nl

Basis- & Mastertraject Beroepsopleiding Trust Officer

Trust Officers hebben een grote verantwoordelijkheid. De totale klantbehandeling vereist juridische, fiscale en accountancy deskundigheid en kennis. Bovendien wordt steeds meer kennis verwacht van risk & compliance, ethiek & gedrag & cultuur. Daarom is een opleiding waar alle disciplines aan de orde komen een must. Een master opleiding biedt je de mogelijkheid verdieping te zoeken in je eigen discipline, en de andere disciplines op een stevig niveau te ontwikkelen.

Geaccrediteerde opleidingen:

  1. Master opleiding Trust Officer in samenwerking met de Universiteit van Maastricht:

Holland Quaestor in samenwerking met Law@Work B.V. en de Universiteit van Maastricht (Instituut voor Corporate Law, Governance and Innovation Policies) hebben in 2016 het initiatief genomen deze opleiding in de markt te zetten. Inmiddels heeft de opleiding zich ontwikkeld tot een volwaardige Master.

Samen met je studiegenoten ga je in deze opleiding aan de slag om de verschillende thema’s beter te verkennen en je inzicht te vergroten in relatie tot de dagelijkse praktijk.

De opleiding speelt in op de actualiteit en de ontwikkelingen die op de Trustsector van invloed zijn.

Zes hoofdthema’s ondergebracht in twintig modules van elk vier uur behandelen de vereisten waaraan een gevolmachtigd Trust Officer dient te voldoen maar ook tot welke communicatie dit leidt tussen de verschillende disciplines.

Houdt rekening met gemiddeld 3 uur voorbereidingstijd per studiebijeenkomst.

Je hebt een HBO opleiding en bent tenminste drie jaar werkzaam in de trustsector en hebt of krijgt binnenkort de bevoegdheid van gevolmachtigde. Ter afsluiting is er een examendag (op zaterdag in Amsterdam), met schriftelijke /meerkeuzevragen en een mondeling examen. Aansluitend is de uitreiking van de certificaten voor de deelnemers die voor het examen zijn geslaagd.

Het programma voor september 2019:

Thursday 

16.30-21.00

(diner break 18.30-19.00)
 
5 september Contract law Mr. C.R. Christiaans Contract law I
19 september Contract law Mr. C.R. Christiaans Contract law II
10 oktober Soft skills Mr. drs. M.G.J. ter Huurne Soft skills
31 oktober Soft skills Mr. drs. M.G.J. ter Huurne Soft skills
14 november accounting E.H. Horlings RA Reading balance sheets
28 november accounting E.H. Horlings RA Reading balance sheets
12 december accounting E.H. Horlings RA Directors liability
19 december Supervision and ethics A. Sonneville RA Supervison on trust offices
9 januari Supervision and ethics A. Sonneville RA Ethics and trust offices
23 januari Supervision and ethics A. Sonneville RA Supervison on trust offices
6 februari Tax Mr. P. Kraan A changing playing field in international tax
13 februari Tax Mr. P. Kraan Dutch tax system
5 maart Tax Mr. P. Kraan Formal tax law
19 maart Tax Mr. dr. R.A. Wolf Tax
2 april Company law Mr. Th. Melchers Company law
16 april Company law Mr. Th. melchers Company law
14 mei  Company law Prof. dr. M. Olaerts Internal relationships
28 mei  Company law Prof. dr. M. Olaerts Directors liability
4 juni Mr. dr. J.A. van der Weide Conduct and ethical standards
18 juni  Casus Casus
18 juni Tax E. Goderie Tax Integrity Guideline
***Zaterdag 27 juni 2020 examens op dezelfde locatie.

 

Aantal deelnemers is minimaal 20 en maximaal 30 personen.

Na het volgen van het gehele traject kent Holland Quaestor hier 80 PE-punten aan toe. Locatie: BCN in Amsterdam Zuid-Oost.

Voor het inschrijfformulier en meer inhoudelijke informatie:

– Klik hier voor de Nederlandse versie

– Klik hier voor de Engelse versie

  1. Overige mastertrajecten opleiding Trust Officer 

Masteropleiding Certified Trustofficer  van PAO Leiden. Klik hier voor meer informatie. 

Executive Program Trust Officer van Licent in samenwerking met de VU. Klik hier voor meer informatie.

BASISOPLEIDING TRUST OFFICER 1 en 2

Holland Quastor heeft van de volgende opleiders de de Basisopleiding (BOTO)1 en BOTO 2 erkend:

Basisopleiding Trust Officer (BOTO) 1 – Academy Booij Bikkers. Deze opleiding kent een open inschrijving en is ook ‘incompany’ beschikbaar. Klik hier voor meer informatie.

Basisopleiding Trust Officer (BOTO) 2 – Academy Booij Bikkers. Klik hier voor meer informatie.

Basisopleiding Trust Officer (BOTO) 1 – Licent – Trustacademy. Klik hier voor meer informatie:

Basisopleiding Trust Officer (BOTO) 2 – Licent – Trustacademy. Klik hier voor meer informatie.