+31 (0)183 – 626307 info@hollandquaestor.nl

Basis- & Mastertraject Beroepsopleiding Trust Officer

Trust Officers hebben een grote verantwoordelijkheid. De totale klantbehandeling vereist juridische en fiscale deskundigheid en kennis van accounting. Vaak is deze kennis niet in een persoon verenigd. Bovendien wordt van Trust Officers ook kennis verwacht over risk en compliance, ethische kwesties en gedrag & cultuur.

Daarom is een opleiding waar alle disciplines aan de orde komen een must. De opleiding biedt de mogelijkheid verdieping te zoeken in je eigen discipline, en de andere disciplines op een stevig niveau te ontwikkelen.

Geaccrediteerde opleidingen:

1. Master opleiding Trust Officer
Holland Quaestor in samenwerking met Law@Work B.V. en de Universiteit van Maastricht (Instituut voor Corporate Law, Governance and Innovation Policies).

Samen met je studiegenoten ga je in deze opleiding aan de slag om de verschillende thema’s beter te verkennen en je inzicht te vergroten in relatie tot de dagelijkse praktijk en de onderlinge communicatie met betrekking tot de klant. De opleiding speelt in op de actualiteit en de ontwikkelingen die op de Trustsector van invloed zijn.

Zes hoofdthema’s ondergebracht in twintig modules van elk vier uur behandelen de vereisten waaraan een gevolmachtigd Trust Officer dient te voldoen maar ook tot welke communicatie dit leidt tussen de verschillende disciplines. Houdt rekening met gemiddeld 3 uur voorbereidingstijd per studiebijeenkomst.

Je hebt een HBO opleiding en bent tenminste drie jaar werkzaam in de trustsector en hebt of krijgt binnenkort de bevoegdheid van gevolmachtigde.

Ter afsluiting is er een examendag (op zaterdag in Amsterdam), met schriftelijke-/meerkeuzevragen en een mondeling examen. Aansluitend is de uitreiking van de certificaten voor de deelnemers die voor het examen zijn geslaagd.

De opbouw van de opleiding:
1. Toezicht, integriteit en ethiek (4 dagdelen)
2. Accounting (3 dagdelen)
3. Fiscaliteit (4 dagdelen)
4. Ondernemingsrecht (4 dagdelen)
5. Contractenrecht (2 dagdelen)
6. Soft skills (2 dagdelen)
7. Casuïstiek (1 dagdeel)

Docenten:
–  Mr. C.R. Christiaans
–  Mr. drs. M.G.J. ter Huurn
–  A. Sonneville RA
–  E.H. Horlings RA
–  Mr. P. Kraan
–  Mr. dr. R.A. Wolf
–  Prof. dr. M. Olaerts
–  Mr. M. Lok
–  Mr. dr. J.a. van der Weide
–  Mr. I. van Munster

Aantal deelnemers is minimaal 20 en maximaal 30 personen.

Na het volgen van het gehele traject kent Holland Quaestor hier 80 PE-punten aan toe.

Voor het inschrijfformulier en meer inhoudelijke informatie:
–   Klik hier voor de Nederlandse versie
–   Klik hier voor de Engelse versie

2. Overige mastertrajecten opleiding Trust Officer
Tot op heden zijn geen aanvragen Accreditatie ontvangen van overige opleidingsinstituten voor de opleiding Master Trust Officer. De verwachting is wel dat we deze in het najaar van een tot twee opleiders ontvangen. Vanaf september 2018 is alleen de Master opleiding Trust Officer van Maastricht geaccrediteerd.

3. Basisopleiding Trust Officer (BOTO) 1 – Academy Booij Bikkers
Holland Quaestor heeft de basisopleiding 1 (BOTO) van de Academy Booij Bikkers de ‘erkenning’ toegekend. Deze opleiding kent een open inschrijving en is ook ‘in-company’ beschikbaar.
Klik hier voor meer informatie.

4. Basisopleiding Trust Officer (BOTO) 2 – Academy Booij Bikkers
Holland Quaestor heeft de basisopleiding 2 (BOTO) van de Academy Booij Bikkers de ‘erkenning’ toegekend. Deze opleiding kent een open inschrijving en is ook ‘in-company’ beschikbaar.
Klik hier voor meer informatie.