085 - 0240 058 info@hollandquaestor.nl

Toon aan de Top sessies

 

 

 

Najaar 2019

19 september 2019     Sturen op compliant en integer gedrag | Vistra Netherlands, Amsterdam

14 oktober 2019           Fiscale integriteitsrisico’s | PAO Leiden  

12 november 2019       Trust en Ethiek binnen het huidig juridisch kader | PAO Leiden

18 november 2019       Turnaround management in de trustsector: verandermanagement onder druk | PAO Leiden (inschrijven via PAO Leiden)

20 november 2019       Data en AI-gedreven waardecreatie: valt er nog iets te kiezen? | Vistra Netherlands, Amsterdam

26 november 2019       Spanning bij juridische verantwoordelijkheid – Juridische nachtmerries | Vistra Netherlands, Amsterdam

12 sept + 10 okt 2019   Ronde tafel sessies ‘Tech en Trust event| Vistra Netherlands, Amsterdam (12 sept.) | TMF Netherlands Amsterdam (10 okt.)

Voor meer informatie over deze sessies klik hier

Voorjaar 2019

26 maart 2019      Het Multilateraal Verdrag ‘MLI’ | PAO Leiden (inschrijven via PAO Leiden)

16 april 2019         ‘Responsible Tax’ – De nieuwe ondernemingsstrategie| PAO Leiden (inschrijven via PAO Leiden) 

 6 mei 2019             Ethiek en Integriteit | PAO Leiden

 4 juni 2019             Turnaround management in de trustsector: verandermanagement onder druk | PAO Leiden (inschrijven via PAO Leiden)

Voor meer informatie over deze sessies en inschrijven via PAO Leiden, klik hier.