085 - 0240 058 info@hollandquaestor.nl

4200 extra banen uit VK naar Nederland

Door de brexit zijn het aantal bedrijven dat de oversteek waagde vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland bijna verdubbeld. Sinds het brexitreferendum van 2016 hebben 140 bedrijven zich gemeld vanuit het VK. Tot vorig jaar ging het in totaal om 62 bedrijven. 78...

Cijfers en trends in de trustsector

De afgelopen jaren is een dalende trend in het aantal vergunninghoudende trustkantoren waarneembaar. Waren er eind 2011 nog 310 trustkantoren in Nederland, eind 2017 waren dit er 222. Uit gegevens van het Register Trustkantoren blijkt dat het aantal trustkantoren...

Wtt 2018 in werking getreden op 1 januari 2019

Op 1 januari 2019 is de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) in werking getreden. De Wtt 2018 is primair gericht op de bevordering van de integriteit van het Nederlandse financiële stelsel. De Wtt 2018 kent drie pijlers om dit te bereiken. Ten eerste stelt de...