085 - 0240 058 info@hollandquaestor.nl

Cijfers en trends in de trustsector

De afgelopen jaren is een dalende trend in het aantal vergunninghoudende trustkantoren waarneembaar. Waren er eind 2011 nog 310 trustkantoren in Nederland, eind 2017 waren dit er 222. Uit gegevens van het Register Trustkantoren blijkt dat het aantal trustkantoren...

Wtt 2018 in werking getreden op 1 januari 2019

Op 1 januari 2019 is de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) in werking getreden. De Wtt 2018 is primair gericht op de bevordering van de integriteit van het Nederlandse financiële stelsel. De Wtt 2018 kent drie pijlers om dit te bereiken. Ten eerste stelt de...
Statement naar aanleiding DNB dinsdag 21 november 2017

Statement naar aanleiding DNB dinsdag 21 november 2017

“Mooi dat DNB vooruitgang ziet in de trustsector. DNB blijft volgens de ‘Vooruitblik 2018’ graag in gesprek met de sector en Holland Quaestor blijft dat namens de leden graag met DNB. Dat DNB schrijft “Beroepsvereniging Holland Quaestor geeft aan bezig te zijn met een...
Trustsector harder aangepakt

Trustsector harder aangepakt

Het nieuwe kabinet is strenger voor de Nederlandse trustsector. Er worden strengere regels ingevoerd en de bevoegdheden van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) worden uitgebreid, zo staat in het regeerakkoord. Ook de ‘informatiepositie en...