085 - 0240 058 info@hollandquaestor.nl

Toon aan de Top sessie ”Het Multilateraal Verdrag (MLI)”

2019-03-26 Gehele dag
PAO Leiden
Address: Leiden

Klik hier om rechtstreeks in te schrijven via PAO Leiden.

(Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving)

13.30 tot 21.30 uur.

Het MLI werd officieel op 1 juli 2018 van kracht. Het MLI regelt een breed scala aan wijzigingen van belastingverdragen, zoals afgesproken in het zgn. ‘BEPS’ project van de OESO en de G20 groep van grootste mondiale economieën tegen internationaal belastingontgaan. Al zo’n 90 landen hebben het MLI ondertekend.