085 - 0240 058 info@hollandquaestor.nl

Trustkantoren en banken trekken als gevolg van strenger toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) steeds vaker hun handen af van dubieuze Nederlandse BV’s van buitenlandse klanten, signaleert het FD. Uit cijfers van DNB blijkt dat het aantal brievenbusmaatschappijen in Nederland de afgelopen vijf jaar met bijna een derde is afgenomen. Strengere eisen voor trustkantoren en strenger toezicht door DNB zouden daaraan mede ten grondslag liggen.

Luanda Leaks

Als voorbeeld wordt een reeks BV’s van Isabel dos Santos genoemd, dochter van de voormalige president van Angola. Die Nederlandse bedrijfjes bevatten honderden miljoenen verdachte euro’s, een groot deel van haar vermogen. Uit de Luanda Leaks zou blijken hoe die Nederlandse constructie de laatste tien jaar steeds lastiger is geworden, mede onder druk van DNB. De BV’s worden daardoor sinds kort door geen enkel trustkantoor meer bestuurd, maar zijn gevestigd op het adres van een flexkantoor op Schiphol. De Luanda Leaks bevatten een deel van de interne administratie van Isabel dos Santos, waar het FD en Trouw inzage in hebben gekregen via het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

Holland Quaestor

Branchevereniging van de trustsector Holland Quaestor zegt dat klanten de trustkantoren onder andere vanwege toegenomen eisen en stijgende kosten voor compliance en transactiemonitoring de rug toekeren. De belangenbehartiger zegt bij de toezichthouder te hebben aangedrongen op meer onderzoek naar waar die klanten zich vestigen. Volgens Holland Quaestor is het de vraag wat met strengere eisen en toezicht wordt bereikt als dat tot het vertrek van klanten leidt die daarna ‘onder een minder streng toezichtregime komen te vallen dan in de trustsector geldt’.

Bron: Accountancy Vanmorgen