085 - 0240 058 info@hollandquaestor.nl

De trustsector heeft de afgelopen jaren grote veranderingen doorgemaakt. Waar kantoren aanvankelijk in de luwte opereerden, kwamen ze door de maatschappelijke discussie over belastingontwijking en publicaties als de Panama Papers in de spotlights te staan. Onder meer strengere wetgeving en harder optreden van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) hebben geleid tot een halvering van het aantal trustkantoren in de afgelopen zeven jaar. Momenteel zijn er minder dan honderd over.

Bron: https://fd.nl/ondernemen/1357523/bij-trustkantoren-rust-de-verantwoordelijkheid-wil-ik-de-klant-hiermee-helpen