085 - 0240 058 info@hollandquaestor.nl

Opleiding en richtlijn Trust Officer

Trust Officers hebben een grote verantwoordelijkheid. De totale klantbehandeling vereist juridische, fiscale en accountancy deskundigheid en kennis. Bovendien wordt steeds meer kennis verwacht van risk & compliance, ethiek & gedrag & cultuur. Daarom is een opleiding waar alle disciplines aan de orde komen een must. Een master opleiding biedt je de mogelijkheid verdieping te zoeken in je eigen discipline, en de andere disciplines op een stevig niveau te ontwikkelen.

Opleidingen Trust Officer

 

1. Basisopleiding Trust Officer

Holland Quaestor heeft van de volgende opleiders de Basisopleiding (BOTO) 1 en BOTO 2 erkend:

Basisopleiding Trust Officer (BOTO) 1 – Academy Booij Bikkers. Deze opleiding kent een open inschrijving en is ook ‘incompany’ beschikbaar. Klik hier voor meer informatie.

Basisopleiding Trust Officer (BOTO) 2 – Academy Booij Bikkers. Klik hier voor meer informatie.

Basisopleiding Trust Officer (BOTO) 1 – Licent – Trustacademy. Klik hier voor meer informatie:

Basisopleiding Trust Officer (BOTO) 2 – Licent – Trustacademy. Klik hier voor meer informatie.

2. Master opleiding Trust Officer:

Begin september 2021 start de 6e lichting van de Master opleiding Trustofficer (ook wel bekend onder de naam Mocto) van Holland Quaestor in samenwerking met Law@Work B.V. Inmiddels heeft de opleiding zich ontwikkeld tot een volwaardige opleiding met ervaren hoogleraren en docenten uit het vakgebied.

De examencommissie bestaat uit meerdere hoogleraren van verschillende universiteiten in Nederland, waardoor we garant staan voor een hoge kwaliteit van de opleiding.

Samen met je studiegenoten ga je in deze opleiding aan de slag om de verschillende thema’s beter te verkennen en je inzicht te vergroten in relatie tot de dagelijkse praktijk.

De opleiding speelt in op de actualiteit en de ontwikkelingen die op de Trustsector van invloed zijn.

De richtlijnen die Holland Quaestor de afgelopen paar jaar heeft gepubliceerd zijn geïntegreerd in de stof die wordt aangeboden.

Zes hoofdthema’s ondergebracht in twintig modules behandelen de vereisten waaraan een gevolmachtigd Trust Officer dient te voldoen maar ook tot welke communicatie dit leidt tussen de verschillende disciplines. 70% van de modules is online, 30% vindt plaats in fysieke bijeenkomsten.

Houd rekening met gemiddeld drie uur voorbereidingstijd per studiebijeenkomst.

Je hebt een HBO opleiding en bent tenminste drie jaar werkzaam in de trustsector en hebt of krijgt binnenkort de bevoegdheid van gevolmachtigde. Ter afsluiting is er een examendag (op zaterdag in Amsterdam), met schriftelijke /meerkeuzevragen en een mondeling examen. Aansluitend is de uitreiking van de certificaten voor de deelnemers die voor het examen zijn geslaagd.

Aantal deelnemers is minimaal 20 en maximaal 30 personen.

Na het volgen van het gehele traject kent Holland Quaestor hier 80 PE-punten aan toe. De fysieke bijeenkomsten zijn op de locatie ‘BCN’ in Amsterdam Zuid-Oost.

Prijs: € 3.995,- per deelnemer.

Klik hier voor het inschrijfformulier en meer informatie

 

Voor het cursusjaar september 2021 t/m juni 2022 zijn nu de volgende data bekend:

Thursday:

 

Online 16.30-19.30

 

 

Master Trust Officer PE program 2021/2022

 
9 September Contract law Mr. C.R. Christiaans Contract law I
23 September Contract law Mr. C.R. Christiaans Contract law II
7 October Soft skills Mr. drs. M.G.J. ter Huurne Soft skills
14 October Soft skills Mr. drs. M.G.J. ter Huurne Soft skills
4 November Accounting E.H. Horlings RA Reading balance sheets
18 November Accounting E.H. Horlings RA Reading balance sheets
2 December Accounting E.H. Horlings RA Directors liability
16 December Supervision and ethics A. Sonneville RA Supervison on trust offices
13 January 2022 Supervision and ethics A. Sonneville RA Ethics and trust offices
27 January 2022 Supervision and ethics A. Sonneville RA Supervison on trust offices
3 February Tax Mr. drs. P.R.C. Kraan Direct taxes
17 February Tax Mr. P. Kraan Formal tax law
10 March Tax Mr. M, Spee & Mr, B. Bloemink Relevant aspects for funds
24 March Tax Mr. dr. R.A. Wolf Indirect taxes
7 April Company law Mr. R. Huijs Company law
14 April Company law Mr. R. Huijs Company law
28 April Company law Mr. M. (Marjon) Lok Internal relationships
12 May Company law Prof. dr. M. Olaerts Directors liability
2 June Conduct and ethical standards /IPR company law Mr. dr. J.A. van der Weide
9 June Tax Integrity E. Goderie 16.30-18.30
9 June                                BCN Test exam Prof. mr. dr. T.H.M. van Wechem 19.00-21.00
***Saturday 25 June examinations in BCN Amsterdam Arena Time: t.b.c.

 

3. Overige mastertrajecten opleiding Trust Officer 

Masteropleiding Certified Trustofficer  van PAO Leiden.