085 - 0240 058 info@hollandquaestor.nl

“Mooi dat DNB vooruitgang ziet in de trustsector. DNB blijft volgens de ‘Vooruitblik 2018’ graag in gesprek met de sector en Holland Quaestor blijft dat namens de leden graag met DNB. Dat DNB schrijft “Beroepsvereniging Holland Quaestor geeft aan bezig te zijn met een fundamentele verbetering van haar keurmerk, hetgeen DNB zou verwelkomen.” zien wij als compliment en stimulans om door te gaan met het door ons ingezette beleid.”

 

In de ‘Vooruitblik 2018’ schrijft DNB “Wetgeving en toezicht zijn niet voldoende, de trustsector zal vooraf zelf in actie moeten komen, zowel individueel als collectief, om haar toekomst in Nederland te behouden.” Holland Quaestor ziet dit juist als aansporing om versneld door te gaan op de ingeslagen weg van kwaliteitsverbetering. Daarnaast acht Holland Quaestor het toezicht van DNB van groot belang.

 

Mooi dat DNB de voortuigang ziet. Stichting Aqto is bezig met het nóg verder aanscherpen van de eisen van het keurmerk en komt daar spoedig mee. Holland Quaestor kijkt daar naar uit.

 

Holland Quaestor hoopt dat regering en Tweede Kamer snel komen met een nieuwe WTT. Holland Quaestor sorteert daar al op voor, onder andere met eigen richtlijnen.